سرویس ها

لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
13 لایک ارزان میکس ایرانی و نسبتا سریع توضیحات 31,000  تومان 75000/100 7 ساعت 57 دقیقه فعال
9 لایک اینستاگرام 😍پر سرعت ❤ ارزان - 33,000  تومان 10000/100 28 دقیقه فعال
10 لایک اینستاگرام پر سرعت 😍 - 34,000  تومان 30000/100 1 ساعت 5 دقیقه فعال
1 لایک بدون ریزش❤ پر سرعت توضیحات 35,000  تومان 1000000/50 10 دقیقه فعال
14 لایک ویژه ( مخصوص ریلز ، ای جی‌تی وی ، معمولی ) توضیحات 70,000  تومان 40000/100 فعال
11 لایک ایرانی D توضیحات 90,000  تومان 15000/100 فعال
18 بازدید اضطراری همه مدله - 100,000  تومان 100000000/100 فعال
12 لایک ایرانی B توضیحات 120,000  تومان 15000/100 فعال
کامنت دلخواه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
بازدید اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
15 بازدید ارزان اینستاگرام (همه مدل ویدیو) - 10,000  تومان 1000000/100 9 ساعت 28 دقیقه فعال
16 بازدید ریلز اینستاگرام - 11,000  تومان 1000000/100 2 ساعت 46 دقیقه فعال
8 بازدید اینستاگرام انواع ویدیو - 15,000  تومان 1000000/100 فعال
20 بازدید اختصاصی استیبل 🌟 توضیحات 18,000  تومان 2000000/100 فعال
7 بازدید انواع پست اینستاگرام و ریلز - 55,080  تومان 100000000/1000 فعال
5 بازدید ریلز اینستاگرام خارجی (سرعت ممکن است با تاخیر) - 89,000  تومان 10000/100 فعال
19 بازدید اورژانسی و نسبتا سریع 🌟 - 99,000  تومان 10000000/500 فعال